09
Dec

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁၀၀)နှင့်စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူး(၅၀)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်အချိန်ဇယားနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့်နေရာများအားသိရှိဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

Location declare (17.12.200 DSO)