09
Dec

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ပြင်ပဝင်ပေါက်မှခေါ်ယူသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁၀၀)နှင့် စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူး(၅၀)နေရာလျှောက်ထားသူများအနက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

DSO 17.12.2022 Roll No(Website declare)