04
Jun

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2024/06/28-စောင်.xlsx" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2024/06/ECC-826.pdf" download="all"] [embeddoc url="https://www.ecd.gov....

Read More