04
Sep

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀- ၂၀၀၀- ၂၂၆၀၀၀) ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၅၀) နေရာနှင့် စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူး (၇) နေရာအား ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း...

Read More