ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကိုအများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊၆၆၊၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ

ကုမ္ပဏီ(၆)ခုမှတင်ပြလာသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉) နှင့် (၆၆) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ

တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အပြီးသတ်မူကြမ်း) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အခြေခံစံနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့်  EIA ၊ IEE၊ EMP အစီရင်ခံစာများကို (၃) နှစ် သက်တမ်းရှိသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖြင့် ဉပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ရေးဆွဲခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ကနဦးပတ်ဝန်…

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ကို  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊၆၆၊၈၀) အရ အများပြည်သူ သိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “Mawl…

ဆဌမအကြိမ်မြောက် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးထားသည့် ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများ အထောက်အထားလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူစာရင်းအားကြေညာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2022/05/6th_Ext_Person-Registration-with-expertise.pdf"]…

၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်း ဆောင်းပါးနှင့် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲအတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2022/04/WED-2022-Newspaper-Advertisement1-Facebook.pdf"]…

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉:၃၀ တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Hybrid ပုံစံဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ…

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၁)မျိုး၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း (၃)မျိုး၊ ရုံးသုံးပစ္စည်း (၆)မျိုး၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း (၈)မျိုးတို့အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရေး

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2022/04/Notice-Board-1-1.pdf"]…

အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းခြင်းမှသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆီသို့ (Ozone 2 Climate Art Contest ) နိုင်ငံအဆင့်အနုပညာပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများအား ကြေညာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2022/04/HR-Copy.pdf"]…

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉) နှင့် (၈၀) အရ အများပြည်သူ သိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ