ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော အကြံပေးအဖွဲ့အမျိုးအစား(က)(၂)ဖွဲ့ စာရင်းနှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၂) ဦး စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2024/05/10-times-Website-1.pdf" download="all"]…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အမည်စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2024/05/2024.pdf" download="all"]…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် ၄၁ (ဂ)၊ ၇၀(ခ)၊ ၈၀ (ဂ) အရ ဝန်ကြီးဌာနသည် အဆိုပြုစီမံကိန်းများမှ တင်ပြလာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအပေါ် အတည်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများ…

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အမည်စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ယနေ့အချိန်ထိလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းထားသူ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (၆၁) ဦးစာရင်း

[embeddo…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် ၄၁ (ဂ)၊ ၇၀(ခ)၊ ၈၀ (ဂ) အရ ဝန်ကြီးဌာနသည် အဆိုပြုစီမံကိန်းများမှ တင်ပြလာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအပေါ် အတည်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများ…

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်မည့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း (၁)မျိုးနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်း (၁)မျိုးတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည် –

&n…

အင်းလေးကန်၏ ရေထုအရည်အသွေးအား တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း

၂၃-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းသိန်း ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အင်းလေးကန်၏ အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက် ရေထုအရည်အသွေးအား သိရှိရန်အတွက် အင်း၏အရှေ့ဘက် တိုင်းတာမှတ်ဖြစ်သည့် မိုင်းသောက်ရွ…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အသိပညာပေးဟောပြောဆောင်ရွက်ခြင်း

 

 

၂၂-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဆောင်၍ TIANJIN GOLDEN MOUNTAIN TRADE (MYANMAR) Co.,Ltd ရှိ ဝန်ထမ်းများအား “မီးခိုးမြူငွေ့နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွ…

လဟယ်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း

၂၂-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် လဟယ်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် လဟယ်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှူးသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ၊ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်နှင့် တောမီးလောင်ကျွ…