လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအား တာဝန်ခံ၍ ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။    ရုံးအမိန့်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။    သတ်မှတ် ရက်၊ လ အလိုက် ပေးပို့ရမည့် ပြန်တမ်းများ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း။

၅။    ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနမှ အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်း။

၆။    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော စက်သုံးဆီရရှိရေး၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ယာဉ်ပြင်ဆင် စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း။

၇။    ဝန်ထမ်းကြိုပို့ယာဉ်များ ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်ရေး၊ ယာဉ်သန့်ရှင်းရေး၊ ယာဉ်မောင်းများ စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိရေး၊ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်ရေးတို့အတွက် အပတ်စဉ်၊ လစဉ် စစ်ဆေးခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲမှုများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

၈။    စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် သာရေး/နာရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၉။    ရုံးတွင်း၊ ရုံးပြင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများအား ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် ခြင်း။

၁၀။  အခါအားလျော်စွာအထက်မှ ချမှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၁။    ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး မရှိသည့်အချိန်တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင် ခြင်း။