04
Jan

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှူးကျင်းပပြုလုပ်သော (၇၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုပ်ဆီးထိုးပြိုင်ပွဲတွင် မွန်ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြုလုပ်သော (၇၆)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ထုတ်ဆီးတိုးပြိုင်ပွဲ၌ မွန်ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနက ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါ​သည်။