25
Jun

တိယဦးစီးမှူးနှင့် စာရင်းကိုင်(၂) ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာန နေပြည်တော်တွင် (၂၅-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် စာရင်းကိုင်(၂) ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်း နှင့် နေ့ရက်များအလိုက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် ခုံအမှတ်စာရင်း