လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ဦးစီးရုံးချုပ်၊နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအား ခေါ်ယူခြင်း

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လျှောက်လွှာပုံစံ PDF ကို download လုပ်ယူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

www.ecd.gov.mm  website ၏ မူဝါဒနှင့်ဥပ​​​​ဒေများ Link အောက်တွင် pdf ဖိုင်များကို ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ပထမအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ပထမအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

[၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်]

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍခွဲဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (EPSCG)၏တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

   သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ ဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက် တွင် ဖွဲ့စည်း ထားရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍခွဲဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (Environment Protection Sub-sector Coordination Group) ၏ တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၃၀ နာရီထိ ရုံးအမှတ် (၅၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ။အစည်းအဝေးသို့ သက်ဆိုင် ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမ

“Training Course On Reviewing Industrial Sector EMP/IEE/EIA” သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

    ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်နေ့အထိ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB) ၏ TA 8786 ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုမြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း (Environmental Safeguard Institutional Strengthening Project) အရ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများမှ ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် “Training Course On Reviewing Industrial Sector EMP/IEE/EIA” သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို  ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃) ၊ နေပြည်တေ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အပေါ် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာနခွဲ eia.ecd@gmail.com

Strengthened drought and flood management through improved science-based information availability and management in Myanmar စီမံကိန်း၏ ကနဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

    သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံ၍ပိုမိုကောင်းမွန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး  မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီဖြစ်ပေါ်နေသော မိုးခေါင်ရေရှားမှုနှင့် ရေလျှံမှုများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် သစ်တောကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နားလည်မှုသဘောတူစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော MIID ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက်ဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ DHI နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဘောင် UNFCC  လက်အောက

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အပေါ် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာနခွဲ eia.ecd@gmail.com

ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း

   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ရာသီဥတုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ နော်ဝေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (Norwegian Environment Agency – NEA) တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for Development Programme-OfD) အရ Seminar on Environmental Management of Oil and Gas Drilling and Production ကို  ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင်  နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန

Pages

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

    “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး  ဒေါ်နွယ်နွယ်အေး၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဒေါ်သီသီလွင်နှင့် တာဝန်ခံ(WCS) ဒေါ်ခင်ထွေးယဉ်တို့ သည် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အ.မ.က(၁၂)(ကျွန်းပင်သာ)ကျောင်း၌လည်းကောင်း၊ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးသီဟနှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ဒေါ်အိမွန်ခိုင်တို့သည် မိုးညှင်းမြ...

သတင်းများ

07 Jan

    “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများအား ပတ်...

13 Dec

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လုပ်...

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအား တာဝန်ခံ၍ ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။    ရုံးအမိန့်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။    သတ်မှတ် ရက်၊ လ အလိုက် ပေးပို့ရမည့် ပြန်တမ်းများ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း။

၅။    ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနမှ အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်း။

၆။    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော စက်သုံးဆီရရှိရေး၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ယာဉ်ပြင်ဆင် စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ ကြီးကြပ...

အမေး၊အဖြေကဏ္ဍ

အကြံပြုစာ

တိုင်ကြားစာ