သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ (အပြီးသတ်မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်

   သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ (အပြီးသတ်မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အောက်ဖော်ပြပါ email များသို့ အကြံပြုပေးပို့နိုင်ပါသည်-

ကရင်ပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ရွှေအိမ်ပွင့် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အ.ထ.က (တောင်ကလေး)၊ ဘားအံမြို့၌လည်းကောင်း၊ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ကရင်ပြည်နယ်၌လည်းကောင်း၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်ဆန်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အ.ထ.က၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၌လည်းကောင်း၊ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အ.ထ.က(ခ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဟန်မျိုးအောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အ.ထ.က(၂)၊ ဖျာပုံမြို့၌လည်းကောင်း၊ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အ.ထ.က(၃)၊ ဖျာပုံမြို့၌လည်းကောင်း၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရန်နိုင်ထွန်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အ.ထ.က(၁)၊ ဖျာပုံမြို့၌လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေအောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၁၀-၁၀

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်သဲသီရိထွန်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အ.လ.က(ခွဲ)(စိန်ထွန်း)၊ ပဲခူးမြို့၌လည်းကောင်း၊ ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အ.လ.က(ခွဲ)(ဗဟိုရ်စည်)၊ ပဲခူးမြို့၌လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဒေါ်စန္ဒာလင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် နံနက်ပိုင်းတွင် အ.လ.က(ခွဲ)(မြို့အနောက်(ခ))၊ ပဲခူးမြို

ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများမှ စ၍ ရပ်ရွာအခြေပြု စာသင်ကျောင်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သီတာအေး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၃၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ဘောလခဲမြို့၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သီတာအေးမှ “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာများနှင့်

ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများမှစ၍ ရပ်ရွာအခြေပြု စာသင်ကျောင်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သီတာအေး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည်  ၁၂-၁၀-၂၀၁၈  ရက်နေ့  နံနက် (၁၁:၁၅) နာရီတွင် ကယားပိုင်းကျေးရွာ၊ ဘောလခဲမြို့၊ အခြေခံပညာမူလွန်ကျောင်း၌ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ  ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သီတာအေးမှ “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း သိကောင်

ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများမှစ၍ ရပ်ရွာအခြေပြု စာသင်ကျောင်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေရန်နှင့် အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးအောင်ချစ်ကို ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည်  ၃-၁၀-၂၀၁၈  ရက်နေ့  နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ  ဆရာ/ဆရာမ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၃၅၀

ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများမှစ၍ ရပ်ရွာအခြေပြု စာသင်ကျောင်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သီတာအေး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည်  ၁၁-၁၀-၂၀၁၈  ရက်နေ့  နေ့လည် (၁၃:၁၅) နာရီတွင် မိုင်းထမ်းကျေးရွာ၊ ဘောလခဲမြို့၊ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း၌ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ  ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သီတာအေး မှ “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း သိကေ

သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် အပြီးသတ် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နှင့် ၆ ရက်နေ့၊ Horizon Lake View Hotel၊ နေပြည်တော်)

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (Asia Develop-ment Bank – ADB) တို့အကြား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် နည်းပညာအကူအညီပေးရေး သဘောတူစာချုပ်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း (TA 8786- MYA: Environmental Safeguard Institutional Strengthening Project) ကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်းအရ သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက် (မူကြမ်း) များကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အပြီးသတ်ညှ

Pages

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့အထိ  (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၇:၀၀) နာရီအချိန်ထိ မြို့နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအေး ဦးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြ...

သတင်းများ

21 Dec

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်၊...

10 Nov

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ပ...

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအား တာဝန်ခံ၍ ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။    ရုံးအမိန့်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။    သတ်မှတ် ရက်၊ လ အလိုက် ပေးပို့ရမည့် ပြန်တမ်းများ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း။

၅။    ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနမှ အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်း။

၆။    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော စက်သုံးဆီရရှိရေး၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ယာဉ်ပြင်ဆင် စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ ကြီးကြပ...

အမေး၊အဖြေကဏ္ဍ

အကြံပြုစာ

တိုင်ကြားစာ